Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/kc.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/fs3/46/constraf/public_html/wp-content/themes/constra2013/header.php on line 31
Ota yhteyttä

Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/mk.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/fs3/46/constraf/public_html/wp-content/themes/constra2013/header.php on line 95

Constra - neuvottelutaidon kouluttaja ja asiantuntija

Lue lisää »

Esiintymistaito

Constran esiintymiskoulutuksissa osallistujille iskostetaan strategisen esiintymisen tärkeimmät opit käytännön harjoitusten avulla. Koulutukset antavat eväät kriittisten yleisöjen kohtaamiseen ja omien viestien läpi viemiseen yrityksesi johdolle, asiantuntijoille ja myyntiedustajille.

Constran esiintymiskoulutuksissa sovelletaan tavoitteellisen neuvottelun oppeja eli strategista valmistautumista, yleisön intressien huomioimista ja suhteen muodostamista yleisön kanssa.

Esiintymiskoulutukset toteutetaan koko päivän kestävinä kokonaisuuksina, joissa sovelletaan annettuja työkaluja omissa esiintymisissä ja kehitetään kunkin osallistujan luontaista esiintymistyyliä videonauhoitusten ja henkilökohtaisen palautteen avulla.

Kysy räätälöityjä koulutuksia omalle organisaatiollesi tai osallistu Constran avoimiin koulutuksiin.


Asiakas-caseja / Esiintymistaito


Myyntitaitoja kokeneelle johtoryhmälle
+

Insinööritoimiston johto halusi kehittää johtoryhmänsä jäsenien esiintymistaitoja asiakaskohtaamisissa. Johtoryhmän jäsenet pitävät paljon esityksiä potentiaalisille asiakkaille.

Johtoryhmälle pidettiin koulutus, jossa he pääsivät harjoittelemaan strategisen esiintymisen periaatteita oman esityksensä avulla. Osallistujille annettiin ennakkomateriaalia oman viestin esille nostamisesta ja omien tavoitteiden saavuttamisesta esiintymistilanteissa, jonka avulla esitykset valmisteltiin etukäteen.

Johtoryhmä koki koulutuksen hyödylliseksi ja samaa konseptia sovelletaan yrityksen muuhun henkilöstöön ja asiantuntijoihin.

Myyntipuheen pitäminen tylsistyneelle yleisölle
+

Kansainvälinen terveysalan yritys halusi sparrata tuote-esittelijöitään ja myyntineuvottelijoitaan esiintymistilanteissa.

Osallistujat olivat käyneet lukuisia myyntikursseja, mutta kaipasivat konkreettista apua esiintymistilanteisiin, joissa piti lyhyessä ajassa tehdä vaikutus omaan yleisöön, joka kohtaa lukuisia myyntiedustajia viikon mittaan.

Myyntiedustajille toteutettiin koko päivän koulutus, jossa he saivat konkreettiset työkalut ja mallit halutun vaikutuksen tekemiseen lyhyen esiintymisen aikana. Vaikka kyseessä ei ollut perinteinen myyntikoulutus, osallistujat kokivat saaneensa eväitä nimenomaan myyntityöhön ja muusta myyntiedustajien massasta erottautumiseen.

Verkkoesiintymisen taitoja rahoitusasiantuntijoille
+

Finanssialan yrityksellä tarjosi avainasiakkailleen vinkkejä ja viime hetken tietoja säännöllisen, suoran videolähetyksen verkkopalvelunsa kautta, ja halusi sparrata lähetyksessä esiintyvien asiantuntijoidensa esiintymistä.

Rahoitusasiantuntijat kaipasivat sparrausta etenkin web-tilanteissa tapahtuvan esiintymisensä kehittämiseen ja vaikeista asioista kertomiseen ymmärrettävällä tavalla.

Verkkoesiintymisen kehittäminen tehtiin kolmessa osassa. Ensin työstettiin web-lähetyksen konsepti, jossa sovittiin esiintyjien roolituksesta ja lähetyksen keskeisistä osioista. Sen jälkeen kukin asiantuntija sparrattiin kameran edessä esiintymiseen toistuvien harjoitusten ja palautekeskustelujen avulla. Lopuksi Constran edustaja oli mukana siirtämässä oppeja käytäntöön live-esiintymisessä.