Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/kc.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/fs3/46/constraf/public_html/wp-content/themes/constra2013/header.php on line 31
Ota yhteyttä

Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/mk.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/fs3/46/constraf/public_html/wp-content/themes/constra2013/header.php on line 95

Constra - neuvottelutaidon kouluttaja ja asiantuntija

Lue lisää »

Median kohtaaminen

Constran mediakoulutuksissa organisaatiosi puhemiehet saavat konkreettiset ja toimivat työkalut vaativiin median kohtaamisiin. Constran malli perustuu kriisineuvottelujen käytäntöihin, jotka eroavat merkittävästi perinteisistä viestinnän ja median kohtaamisen opeista.

Constran kehittämä Vahvat jäät –työkalu antaa puhemiehille toimivan mallin kriittisten ja asenteellisten kysymysten ja teemojen käsittelyyn. Vahvat jäät -malli perustuu mm. panttivankineuvotteluissa testattuun FIRE-malliin, jonka lähtökohtana on ottaa aidosti huomioon median ja suuren yleisön näkökulma ja päästä keskustelemaan oman yrityksen kannalta olennaisista asioista.

Mediakoulutukset toteutetaan yhdestä tai useammasta moduulista, joissa pureudutaan vain olennaiseen eli kunkin osallistujan kannalta tärkeisiin ja todennäköisimpiin tilanteisiin ja teemoihin.

Kysy räätälöityjä koulutuksia omalle organisaatiollesi tai osallistu Constran avoimiin koulutuksiin.


Asiakas-caseja / Median kohtaaminen


Pankki valmistautui IT-ongelmiin
+

Pankki- ja rahoitusalan yritys halusi valmistaa avainhenkilöitään tulevan teknisen muutoksen mukanaan tuomiin kriittisiin median kyselyihin.

Yrityksen johdosta ja asiantuntijoista koostuvalle ryhmälle räätälöitiin kriittisten tilanteiden koulutus, jossa sovellettiin Constran oman viestin työstämistyökalua ja Vahvan jään -mallia toimittajien haastavissa kohtaamisissa.

Koulutus toteutettiin puolen päivän tapahtumana, jota täydennettiin kullekin osallistujalle suunnitelluilla syventävillä harjoituksilla.

Terveysyrityksen johto median hampaissa
+

Terveysalan yritys halusi valmistaa johtohenkilöitään mahdollisiin median kriittisiin kohtaamisiin. Alan yritykset olivat olleet esillä mediassa hiljattain ja yritys uskoi, että myös he joutuisivat median kiinnostuksen kohteeksi.

Yrityksen johdolle räätälöitiin kolmesta napakasta harjoituksesta koostuva valmennuskokonaisuus, jossa harjoiteltiin Constran Vahvan jään -mallia kriittisten kysymysten käsittelemiseksi.

Osallistujille annettiin riittävä ymmärrys toimittajan ajatusmaailmasta ja he saivat runsaasti harjoitusta itselle olennaisista teemoista ja mediatilanteista.

IT-yritys tunnetuksi puhemiesten avulla
+

Iso IT-konsulttiyritys halusi antaa keskeisille puhemiehilleen varmuutta ja työkaluja median haastaviin kohtaamisiin. Yrityksen tarkoituksena on nostaa tunnettuutta itselle tärkeiden asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa.

Puhemiehille suunniteltiin valmennuskokonaisuus, jossa osallistujille annettiin selkeät ja konkreettiset toimintamallit median kohtaamisiin, omien viestien esille nostamiseen mediassa ja valmiudet käsitellä kriittisiä kysymyksiä.

Valmennus toteutettiin kolmivaiheisena prosessina, jossa keskityttiin kunkin puhemiehen tärkeimpiin kehitysalueisiin. Oppien perille meneminen varmistettiin harjoitusten toistoilla ja omakohtaisella työskentelyllä.