Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/kc.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/fs3/46/constraf/public_html/wp-content/themes/constra2013/header.php on line 31
Ota yhteyttä

Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/mk.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/fs3/46/constraf/public_html/wp-content/themes/constra2013/header.php on line 95

Constra - neuvottelutaidon kouluttaja ja asiantuntija

Lue lisää »

Hankalat keskustelut

Constran hankalien keskustelujen koulutukset antavat toimivat ja selkeät mallit mahdottomiltakin tuntuviin keskusteluihin mm. esimiehille, projektien vetäjille ja asiakaspalvelutilanteisiin. Constran malli perustuu kriisi- ja panttivankineuvottelujen käytännössä testattuihin oppeihin.

Kriisi- ja panttivankineuvotteluissa on jo pitkään ymmärretty, että itsetuntemukseen, vahvaan argumentointiin ja psykologiseen profilointiin perustuvat menetelmät eivät toimi nopeasti eskaloituvissa ja tunnepitoisissa keskusteluissa.

Constran käyttämä FIRE-malli perustuu yhdysvaltalaisten kriisineuvottelun asiantuntijoiden Randall G. Roganin ja Mitchell Hammerin tutkimuksiin, joita Constra on soveltanut työelämän hankaliin keskusteluihin.

Koulutukset toteutetaan puoli- ja kokopäiväisinä koulutuksina, joissa osallistujat pääsevät kokemaan ja harjoittelemaan hankalia keskusteluja Constran valitsemien ammattinäyttelijöiden kanssa ja saavat keskusteluistaan henkilökohtaista palautetta Constran asiantuntijoilta.

Kysy räätälöityjä koulutuksia omalle organisaatiollesi tai osallistu Constran avoimiin koulutuksiin.


Asiakas-caseja / Hankalat keskustelut


Jämäkkyyttä lisäkustannusten neuvotteluun
+

Rakennusalan yritys halusi saada myynti- ja projektinjohtajilleen jämäkkyyttä sopimusepäselvyyksistä neuvottelemiseen.

Rakennusalan projekteille on tyypillistä, että niissä tulee muun muassa säästä aiheutuvia viivästyksiä, jotka aiheuttavat lisätöitä ja lisäkustannuksia. Rakennusyritykselle oli tärkeää, että nämä lisäkustannukset myös laskutettaisiin asiakkaalta.

Projektinjohtajat kokivat lisäkustannusten esille nostamisen vaikeana, koska toinen osapuoli oli asiasta usein eri mieltä. Niinpä he usein painoivat kustannukset villaisella tai jättivät suosiolla osan kustannuksista laskuttamatta.

Yritykselle järjestettiin hankalien neuvottelujen koulutus, jossa simulaatioiden ja skenaarioiden avulla harjoiteltiin vaikeiden asioiden esille nostamista ja tavoitteellisen neuvottelun käymistä.

Johtoryhmän kitka hallituksen kanssa
+

Elintarvikealan yritys kaipasi yrityksen johtoryhmän jäsenille työkaluja valmistautua ja käydä hankalia keskusteluja yrityksensä sisällä.

Yritys kävi jatkuvasti läpi muutoksia tuotantotavoissa ja työn organisoimisessa, mikä aiheutti kitkaa sekä yrityksen hallituksen jäsenten että omien työntekijöiden kanssa. Hankalissa keskusteluissa oli kyse tunnepitoisista ja ammattiylpeyteen liittyvistä asioista, mikä hankaloitti keskusteluja entisestään.

Johtoryhmälle suunniteltiin kaksiosainen koulutuskokonaisuus, jossa osallistujat pääsivät työstämään omassa työssään esille tulevia tilanteita harjoitusten ja ohjattujen workshopien avulla. Hankalia keskusteluja harjoiteltiin lisäksi ammattinäyttelijän avulla.

Business controllerit johdon kynsissä
+

Kansainvälinen teollisuuden tukkumyyntiyritys halusi antaa varmuutta ja työkaluja business controllereilleen kriittisen yleisön kohtaamisessa.

Controllerit joutuivat työssään kertomaan mm. omalle johdolleen ikäviä lukuja, mikä tuntui controllereista erityisen hankalalta. Nämä kokivat, että he toimivat viestinviejinä, ja saivat välillä epäreiluakin kriittistä kohtelua johtoryhmältä.

Controllereiden koulutusohjelmaan integroitiin kaksi puolen päivän pituista hankalien keskustelujen moduulia, joista ensimmäinen keskittyi kriittisen yleisön kohtaamiseen esiintymistilanteessa ja toinen hankalan, kasvokkaisen keskustelun käymiseen oman pomon kanssa.

Osallistujat saivat konkreettiset työkalut ja mallit keskusteluiden käymiseen, harjoittelivat tilanteita ja saivat omasta suorituksestaan asiantuntijapalautetta.

Turvasääntöjen toimeenpano vastahankaisille konkareille
+

Kansainvälinen metalliteollisuuden yritys kaipasi hankalien keskustelujen harjoitusta ja työkaluja turvallisuudesta vastaavalle henkilöstölleen.

Turvallisuushenkilöstö oli kokenut vaikeaksi ja epämiellyttäväksi puuttua kokeneiden metallimiesten työhön ja turvallisuusepäkohtiin, koska heihin suhtauduttiin nihkeästi ja tilanteet eskaloituivat monesti ilmiriidoiksi. Kokeneet metallimiehet kokivat turvallisuusihmiset turhana haittana oman työnsä tekemiseen.

Turvallisuushenkilöstölle järjestettiin päivän mittainen hankalien keskustelujen koulutus, jossa he pääsivät harjoittelemaan Constran kriisineuvotteluihin perustuvia työkaluja ja oppeja ammattinäyttelijöiden kanssa simuloiduissa harjoituksissa. Osallistujat saivat henkilökohtaista palautetta keskusteluistaan ja pääsivät soveltamaan annettuja oppeja uudelleen. Koulutus koettiin erittäin hyödylliseksi ja annetut opit koettiin soveltuviksi arjen hankaliin tilanteisiin.