Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/kc.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/fs3/46/constraf/public_html/wp-content/themes/constra2013/header.php on line 31
Ota yhteyttä

Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/mk.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/fs3/46/constraf/public_html/wp-content/themes/constra2013/header.php on line 95

Constra - neuvottelutaidon kouluttaja ja asiantuntija

Lue lisää »

Konfliktin ratkaisu ja sovittelu

Constran asiantuntijat ovat erikoistuneet hankaliin neuvottelu- ja konfliktitilanteisiin ja niiden ratkaisuun. Tulehtuneet välit esimerkiksi neuvotteluosapuolten välillä hidastavat ja haittaavat hyvän neuvottelutuloksen saavuttamisessa. Pitkään jatkuneet konfliktit työyhteisössä haittaavat työn tekemistä ja rapauttavat työyhteisön ilmapiiriä.

Konfliktien ja tulehtuneiden neuvottelutilanteiden ratkaisussa käytämme apunamme hyväksi todettuja keinoja kuten sovittelu. Konfliktien ratkaisuun ei ole olemassa kuitenkaan yhtä parasta ratkaisua, vaan Constra perehtyy kuhunkin tilanteeseen ja räätälöi sopivan prosessin tilannekohtaisesti.

Palvelun tarkoituksena on löytää ja puuttua erityisesti asiakkaan tärkeiden toimintojen kannalta häiritseviin ongelmiin.

Sovittelu

Sovittelu on tehokas menetelmä käsitellä työelämän hankalia konflikteja, kun osapuolet eivät pääse asiassa ratkaisuun itse, esimiesten tai henkilöstöhallinnon avulla.

Sovittelu on tarkasti määritelty prosessi, jossa ulkopuolinen sovitteluun koulutettu henkilö auttaa riidan osapuolia löytämään kaikkia tyydyttävän ratkaisun. Sovitteluprosessin tuloksena saadaan aikaan sopimus, johon riidan osapuolet sitoutuvat allekirjoituksin.

Sovittelun periaatteena on korjata rikkoutuneet välit. Sovittelijan tehtävänä on mahdollistaa osapuolien kuulluksi tuleminen ja tärkeiden asioiden käsittely aktiivisen keskustelun avulla.

Constran sovittelijat ovat koulutettuja sovittelijoita ja Suomen Sovittelufoorumin jäseniä.


Asiakas-caseja / Konfliktin ratkaisu