Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/kc.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/fs3/46/constraf/public_html/wp-content/themes/constra2013/header.php on line 31
Ota yhteyttä

Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/mk.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/fs3/46/constraf/public_html/wp-content/themes/constra2013/header.php on line 95

Constra - neuvottelutaidon kouluttaja ja asiantuntija

Lue lisää »

Räätälöidyt koulutukset

Constra on toteuttanut satoja räätälöityjä valmennuksia erilaisten organisaatioiden kanssa vuodesta 2006 lähtien. Kaikki räätälöidyt valmennukset tehdään läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Räätälöityjen koulutusten periaatteena on panostaa laatuun ja osallistujien kannalta tärkeimpiin teemoihin. Koulutuksen harjoitukset ja pedagogiikka valitaan osallistujien kokemuksen ja lähtötason perusteella. Ryhmäkoko voi vaihdella yksilön valmennuksesta yli 10 hengen kokonaisuuksiin.

Koulutusten fokus ja tavoitteet vaihtelevat asiakkaan tarpeiden, toimialan ja osallistujien työnkuvan perusteella. Asiakkaiden toiveet ja tarpeet otetaan kuitenkin systemaattisesti huomioon Constran viisivaiheisen suunnittelu- ja toteutusprosessin avulla.

  1. Alkutilanteen kartoitus
  2. Koulutuksen räätälöinti
  3. Koulutettavien itsenäinen valmistautuminen
  4. Koulutustapahtumat
  5. Palaute ja koulutuksen arviointi

Asiakas-caseja / Räätälöidyt koulutukset


IT-yritys tunnetuksi puhemiesten avulla
+

Iso IT-konsulttiyritys halusi antaa keskeisille puhemiehilleen varmuutta ja työkaluja median haastaviin kohtaamisiin. Yrityksen tarkoituksena on nostaa tunnettuutta itselle tärkeiden asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa.

Puhemiehille suunniteltiin valmennuskokonaisuus, jossa osallistujille annettiin selkeät ja konkreettiset toimintamallit median kohtaamisiin, omien viestien esille nostamiseen mediassa ja valmiudet käsitellä kriittisiä kysymyksiä.

Valmennus toteutettiin kolmivaiheisena prosessina, jossa keskityttiin kunkin puhemiehen tärkeimpiin kehitysalueisiin. Oppien perille meneminen varmistettiin harjoitusten toistoilla ja omakohtaisella työskentelyllä.

Pankki valmistautui IT-ongelmiin
+

Pankki- ja rahoitusalan yritys halusi valmistaa avainhenkilöitään tulevan teknisen muutoksen mukanaan tuomiin kriittisiin median kyselyihin.

Yrityksen johdosta ja asiantuntijoista koostuvalle ryhmälle räätälöitiin kriittisten tilanteiden koulutus, jossa sovellettiin Constran oman viestin työstämistyökalua ja Vahvan jään -mallia toimittajien haastavissa kohtaamisissa.

Koulutus toteutettiin puolen päivän tapahtumana, jota täydennettiin kullekin osallistujalle suunnitelluilla syventävillä harjoituksilla.

Neuvotteluoppeja firman vetäytymistilaisuudessa
+

Lakifirma halusi virkistää asianajajiensa neuvottelutaitoja osana yrityksen kaksipäiväistä vetäytymistapahtumaa.

Yritys halusi, että asianajajat heräisivät ajattelemaan neuvotteluja enemmän business-näkökulmasta puhtaan juridisen näkökulman lisäksi, johon heidät on virallisesti koulutettu.

Vetäytymistilaisuuden yhteydessä toteutettiin vauhdikas, vajaan puolen päivän mittainen neuvottelupeli, jossa osallistujat pääsivät kokemaan rakentavan business-neuvottelun keskeiset dynamiikat. Harjoitus haastoi asianajajat keskustelemaan omasta pinttyneestä tavasta hoitaa neuvotteluja ja toimi vauhdikkaana starttina yrityksen vetäytymistilaisuuteen.